TOP

Dự án

Giao dịch

Biệt Thự The Oasis B III - 925, The Oasis III Biệt Thự The Oasis B III - 925, The Oasis III

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3 tỷ VNĐ

Biệt Thự The Oasis B III - 944, The Oasis III Biệt Thự The Oasis B III - 944, The Oasis III

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3 tỷ VNĐ

Biệt Thự The Oasis B III - 667, The Oasis II Biệt Thự The Oasis B III - 667, The Oasis II

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3.36 tỷ VNĐ

Bán nhà phố C IV - 369, The Oasis II Bán nhà phố C IV - 369, The Oasis II

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3.8 tỷ VNĐ

Tin tức

Đầu Tư The OASIS - Hướng Phát Triển Tất Yếu tại Bình Dương

Đầu Tư The OASIS - Hướng Phát Triển Tất Yếu tại Bình Dương Tỉnh BÌNH DƯƠNG - Triển vọng hướng đến Thành Phố Loại 1 vào năm 2020. Đầu tư vào The OASIS là Định hướng phát triển tất yếu đáng tin cậy...

Diễn Biến Tại OASIS

Diễn Biến Tại OASIS SNI đã hình thành và phát triển tại khu dân cư Việt - Sing được 11 năm, đồng thời, một số nhà ở tại OASIS đã xây dựng gần 10 năm. Việc...